AVLÅNG-VIT-TEXT

Strömstad akademin

Schema vetenskapsfestival 11-12 juni 2024

TidAktivitetFöreläsare
Ti 9:00-9:30Öppnande av festivalen, presentation av arbetsgrupperPer Flensburg m fl
9:30-10:00Makt och genusGudrun Olsson
10:00-10:30Makt inom akademinAnders Gustavsson
10:30-11:00Kaffe 
11:00-11:30Skolan i blåsväder – vad kan vi lära av SjörapportenCarl Olivestam
11:30-12:00Lärarutbildningen – lindansande på slak lina mellan fästpunkterna akademi och hantverkCarl Olivestam
12:00-12:30ByskolorÅsa Morberg
12:30-13:30Varför gör de som de gör? Om elevers lärande och motivation.Inga-Britt Skogh
13.30-14:00Lunch 
14:00-14:30Körkort för kirurger -Macchiarini hade inte kunnat opereraMargareta Berg
14:30-15:00RyggontPeter Fritzell
15:00-15:30HjärtinfarktPeter Währborg
15:30-16:00Kaffe 
16:00-16:30Analys av extracellulärt melanopsinLennart Wetterberg
16:30-17:00Samhällsforskarens dilemma: Svårare att vinna förtroende på hemmaplan än på bortaplanBengt Johannisson
   
On 9:30-10:00Problemlösning i matematikThomas Lingefjärd
10:00-10:30Varför skjuter de?John Fletcher
10:30-11:00Kaffe 
11:00-11:30Sverige behöver bättre teknikvärderingar – några teknikexempelRune Wigblad
11:30-12:00EnergiförsörjningGöran Bryntse
12:00-12:30Varför el är så dyrt och inte blir billigarePer Flensburg
12:30-13:30Lunch 
13:30-14:00Kärnkraftens radioaktivitetLars Broman
14:00-15:00Kärnkraftens kostnaderTomas Kåberger
15:00-15:30Kaffe 
15:30-16:30Svensk Biogas, Möjligheter och Utmaningar vid Övergång till Fossilfria Bränslen.Arne Fagerström, Agneta Sundström