AVLÅNG-VIT-TEXT

STYRELSE

ANN VIKINGSSON KARLSSON
ORDFÖRANDE

GUNILLA WUNSCH
KASSÖR

BRITT SAND
VICE ORDFÖRANDE

ALLAN KARLSSON
SEKRETERARE

LEIF-AXEL HOFBRINK
LEDAMOT

MAIT ASTKLEV
LEDAMOT

INGER SVELID
ERSÄTTARE

JAN-ÅKE COLLIN
ERSÄTTARE

ELLY KVICK
REVISOR

KERSTIN JOHANSSON
REVISORERSÄTTARE

GUNILLA WUNSCH
REGISTERANSVARIG

LENA HOFBRINK
WEBBANSVARIG